Inlägg taggade med "Volter"

Capoeira

Capoeira

Capoeira kallas ofta för kampsport, men den innefattar egentligen ingen kamp, snarare lek. Historiskt har capoeiran använts i stridssyften, men idag kan den bäst beskrivas som en konstform och en kulturtradition. När capoeira utövas bildar deltagarna en ring, som kallas roda de capoeira, runt de två spelarna. Åskådarna klappar händerna,Läs mer