Risker med kampsport

Alla former av fysisk aktivitet innebär att man riskerar att skada sig. Att inte ägna sig åt idrott eller motion överhuvudtaget innebär dock en ännu större risk för ohälsa. Hur står sig kampsporter i relation till andra fysiska aktiviteter när det gäller skaderisker? Frågan är svår att svara på eftersom det finns så många olika kampsporter som belastar olika muskelgrupper och där själva tävlingsmomentet kan innebära allt från obeväpnad strid där det mesta är tillåtet till individuellt utförda koreografier. I den här texten ska vi ändå försöka ge några svar på frågor kring risker med kampsporter.

Tävlingar med full kontakt

Våld mot huvudet kan få ödesdigra konsekvenser. Läs mer här om en situation där en man råkade illa ut, ett slag till och han kunde blivit blind. I kampsporter där man tävlar med full kontakt är våld mot huvudet tillåtet. Inom till exempel mixed martial arts vinner man om man slår sin motståndare medvetslös. Det är dock fråga om tränade atleter och det finns domare som avbryter allt för ojämna matcher. Riskerna är mindre än många tror även om de finns där. En intressant sak är att de skydd som boxare använder tycks göra boxningen till en farligare sport eftersom fler slag träffar huvudet och på grund av det sätt på vilket kraften i slaget fördelas. Handskarna skyddar dock händerna.

Olika skador i olika kampsporter

Kampsporter som innebär att man lär sig att slå sönder hårda föremål kan ge frakturer på handens ben. Brottning är en kampsport som innebär svåra och tunga lyft och vridningar som kan innebära att knäna och ryggen tar stryk. På amatörnivå är sträckningar relativt vanliga inom kampsporter där vigheten sätts på prov. Den vanligast, mer allvarliga skadan, som kampsportare råkar ut för är hjärnskakning. Upprepade hjärnskakningar kan leda till permanenta skador. Även en till synes ganska fridsam kampsport som judo kan innebära skador på till exempel nacken. Brottare får ofta så kallade blomkålsöron efter att brosket förstörts. Det är dock ofarligt.